تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر عاشورایی
دوشنبه 12 آبان 1393

شعر عاشورایی

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار جد ،


عاشورا...

شبِ تلـخـــی ســت دلـــم تیغ و سپر می خواهد

آمــدن در صــفِ ایــن جنــگ هــــنر می خواهد

« جنــگ هـفـتـــاد و دو ملـّـت همه را عذر بنه »

این نبـــردی ســت کـه هفتاد و دو سر می خواهد

رفــت عـبـاس پــی آب و نـــدانســت کـه شــب

خــیـمـه ی غمــزده ی شــاه، قــمــر می خواهد

پــاشـو از بستــرِ خون « حمزه » ی مظلوم و ببین

پســرِ « هنــد » دگـــــربـاره جــگر مــی خواهد

« جمل » و « بدر » و « اُحد » معرکه ی مردان بود

این نبــردی ســت کــه مــردان دگــر می خواهد

بیــن آغــوش پــر از حــادثـــه ی عمّــه ی خود

دختــری گــریه کــنـان گــفــت پدر می خواهد

کربلا حادثــه ای بــود کـــه درکــش بــه خــدا

طاقتــی حـیـــدری و فــوق بـشـــر می خواهد.


امیر حسین خوش حال « کولی »