تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر طنز
پنجشنبه 25 دی 1393

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،


شعر طنز:

خودکشی آسان!

یکنفر آمد شبی در پیش من / گفت دارد مشکل خیلی خفن!

گفت گویا مشکلش لاینحل است / کسب و کارش زین مصیبت مختل است!

گفت چندین بار در زیر فشار / کرده قصد خودکشی با قرص و دار

گقت یکروزی سیانور خورده است / مطمئن بوده که دیگر مرده است

لیک آسیبی ندیده زین عمل / زهر در اندام او گشته عسل

گفتمش: این طرز کارت خوب نیست / خودکشی با این روش مطلوب نیست!

گر که قصد خودکشی داری عزیز! / یک روش یادت دهم خیلی تمیز!:

ساندویچ سرد از سوپر بخر / بعد آن را با خودت منزل ببر!

با تمرکز از وسط آن را ببُر / بعد هم آهسته هی از آن بخور

شک نکن تا نیمه ی آن ساندویچ / معده ات هی می شود در تاب و پیچ

بی گمان وقتی که کامل خورده ای / گوشه ای افتاده ای و مرده ای!

امیرحسین خوش حال « کولی »