تبلیغات
امیرحسین خوش حال - غزل عاشقانه
چهارشنبه 5 اسفند 1394

غزل عاشقانه

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار جد ،

غزل عاشقانه:

دارم به غصه‌های خودم فکر می‌کنم / یعنی به ماجرای خودم فکر می‌کنم

من کَشتی‌ی شکسته به دریای غربتم / شب‌ها به ناخدای خودم فکر می‌کنم

در این فضای غمزده و در میان جمع / تنها به انزوای خودم فکر ‌می‌کنم

دارد دوباره مقصد من می‌رسد به او / وقتی به ردِّپای خودم فکر می‌کنم

با « او » به ابتدای خودش فکر می‌کند / بی او به انتهای خودم فکر می‌کنم

امروز آشنا که ندارم به غیر مرگ / دارم به آشنای خودم فکر می‌کنم

امیرحسین خوش‌‌حال