تبلیغات
امیرحسین خوش حال - اشعار عاشقانه
یکشنبه 8 فروردین 1395

اشعار عاشقانه

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار جد ،

از مثنوی های عاشقانه و تازه ام:

نگذارید که ولگرد شوم / قبله ی قافله ی درد شوم

بی تو! با تلخی دردم چه کنم؟ / ماه من! با شب سردم چه کنم؟

ماجراسازی ما خوب نشد / آخر بازی ما خوب نشد

بی تو درگیر خیالات شدم / مَرد آواره شدم، لات شدم

دلم از کوچه یتان رد شد و رفت / با جوان های محل بد شد و رفت

ترسم این است مرادم نرسد / یکنفر نیز به دادم نرسد

مثل یک بغض گلوگیر شدم / تازگی ها چقدَر پیر شدم

رفتی از کوچه ی ما زود رفیق! / چقدَر حسّ بدی بود رفیق

به خدا روز چرندی شده بود / اَه چه یکشنبه ی گندی شده بود

رو به دیوار فقط بود و فقط / دود سیگار فقط بود و فقط

لحظه هایی که پر از غم شده بود / و اتاقی که جهنم شده بود

باورم نیست مرادم برسد / یکنفر نیست به دادم برسد...


امیرحسین خوش حال