سه شنبه 11 آبان 1395

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

شعر طنز:

شاعران راه شیری

اغلب افـــراد کــشور شــاعرند

بـــچــه و بابا و مادر شاعرند!

صبح ها تا ظهر فکر زندگـــی

عصـرها یک جای دیگر شاعرند

خانمی آمد به یک وضع خفن

گفت مجری با لب تر: «شاعرند»

پشت خاور دیده ام این جمله را:

« مردمان پشت خاور شاعرند»

کشف کردم جمعه در استادیوم

کــلِّ مــردم؛ غیر داور شاعرند

پادگان بی نظم و یک فرمانده گفت:

شــک ندارم کل لشگر شاعرند

کلّ انسان های آنور اهل شعر

کــل انسان های اینور شاعرند

مردمــانِ آنــــورِ در منتقــد

مـــردمــان اینورِ در شاعرند

گر گذاری شاعران را دوش هم

از زمیــن تا دبّ اکبر شاعرند

امیرحسین خوش حال

@tanzekhoshhal