تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر طنز
پنجشنبه 25 آذر 1395

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

شعر طنز:

خوشحال زیاده! !

به حالِ کفشِ من، شلوار خندید!

به وضعِ دفترم؛ خودکار خندید

کچل کردم سرم را هفته ی قبل

پس از دیدار من سشوار خندید!

شبی از دستِ من افتاد حافظ

به غیــر از مولوی، عطار خندید

پس از تجویزِ داروهای دکتــر

به نــرخِ دارویش بیمار خندید

به فرمِ ثبتِ نامِ جذبِ نیـــرو

دوبـاره آدم بی کـــار خندید

زنم قبلا ز دردم گریه می کرد

نمی دانــم چـرا اینبار خندید

کسی جورابِ چپّش داشت سوراخ

کمی قرمـز شد و ناچار خندید

شبی یک شیرِ نر از پای افتاد

ز پشــتِ بوته ای کفتار خندید

 

امیرحسین خوش حال

@tanzekhoshhal