تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر طنز
جمعه 10 دی 1395

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

مهریه از طرف مردان مختلف!:

مکانیک:

گذارم عکسِ ماشین روی دیوار / برایت می خرم گیربکسِ جگوار

زنِ من گر شوی مهریه ‌ات را / کنم قدری گریس و جعبه ابزار

شاعر:

سُرایم شعرهای اجتماعی / اگر باشد فقط سیگار و چائی!

زنِ من گر شوی مهریه‌ ات را / کنم شش تا غزل با یک رباعی!

بدنساز:

گذارم داخلِ کیفت تراول / کُنم در لحظه ی ورزش تو را ول!

زن من گر شوی مهریه ی تو / کمی گردِ کراتین است و دمبل

مسافرکش:

مسافر می کشم من بی گلایه / زنِ من باش؛ بی نیش و کنایه

بوَد مهریه ات: هرجا که رفتیم / نگیرم از شما هرگز کرایه!

دانشجو:

فقط از مالِ دنیا ژست دارم! / و تا پایان عمرم قسط دارم!

طلا اندازه ی وزنت ندارم / ولی جایش کتابِ تست دارم!

آرایشگر:

ببر بهرِ غلامی این جوان را / ببین این قیچی شیک و گران را 

به جای مهریه هر هفته مُـفتی / کنم اصلاح کل قومتان را

مهندس:

کنم در سازه‌های خود تدبّر / کنم از بودنت هرشب تشکر

موافق گر شوی مهریه ‌ات را / کنم قدری گچ و شش وانت آجر!

کلّه پز:

نگردد عشقِ تو هرگز فراموش / بیا با من، شما هم کله بِِفروش

زن من گر شوی مهریه ات را / کنم روزانه یک چشم و بناگوش!

روشن فکر:

جدیداً زندگی ها گشته راحت / به فرهنگِ جدیدی کردم عادت

ولی با این همه مهریه ات را / کنم یک پیپ با عکسِ « هدایت »

 

مهریه از طرف دختران مختلف!:

دختر معمولی:

فقط باید دهد داماد، سکه! / چه استاد است یا جلاد، سکه!

شود مهریه ام با سال شمسی / هزار و سیصد و هشتاد، سکه

نخبه:

فقط باید دهد داماد، سکه! / چه جلاد است یا استاد، سکه!

شود مهریه ام با سال شمسی / هزار و سیصد و هفتاد، سکه

روشن فکر:

فقط باید دهد داماد، سکه / چه مجنون است یا فرهاد، سکه

بوَد مهریه ام یک متر کمتر! / ز برج خوشگلِ میلاد، سکه!

ورزشکار:

 فقط باید دهد داماد، سکه / چه سالم هست یا معتاد، سکه

بوَد مهریه ی من ده برابر / ز مجموعِ دوی امداد، سکه

معلم کلاس اول:

فقط باید دهد داماد، سکه / الف، ب، پ، ت، سین، شین، صاد، سکه!

بوَد مهریه ام قدر حروفِ / کتابِ « می رود بر باد »، سکه

مذهبی:

نباشم اهل زر، فولاد، سکه / دگر از چشم من افتاد سکه

ولیکن استخاره کردم آمد: / فقط گیرید از داماد سکه!

امیرحسین خوش حال