تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر طنز
سه شنبه 19 بهمن 1395

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

شعر طنز:

تبانی!

داخلِ میدان، تبانی می کنند / با خودِ زیدان! تبانی می کنند

دزدها تا این که راحت تر شوند! / گاه با دربان تبانی می کنند!

یک نفر می گفت که زندانیان / با درِ زندان! تبانی می کنند

عده ای تا این که سلطان را کُشند / با زنِ سلطان، تبانی می کنند

گاه حدّ یک تبانی کشوری ست / گاه در استان تبانی می کنند

ابتدا حقّ کسی را می خورند / بعد با وجدان! تبانی می کنند

مشهدی با قم تبانی کرد و گفت: / مردمِ تهران تبانی می کنند!

بچه ها تا پول گیرند از پدر / گاه با مامان تبانی می کنند!

باورش سخت است اما گرگ ها / گاه با چوپان تبانی می کنند

امیرحسین خوش حال

@tanzekhoshhal