چهارشنبه 24 خرداد 1396

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

شعر طنز:

کرده دریا جزر و مد، باور نکن

خوب گردد حالِ بد، باور نکن

گفت در بالای منبر واعظی:

« قل هو الله احد »، باور نکن!

گفت: « پیوسته خدا از آسمان

می کند ما را رصد »، باور نکن

گفت: « اگر از تو خطایی سر زند

می خوری از او لگد »، باور نکن

گفت: « هر کاری که در دنیا کنی

می نویسد با عدد »، باور نکن

گفت: « هر انسانِ بَد میمون شود

وقتی از دنیا روَد »، باور نکن

گفت: « ایزد عادل است و بی گمان

دارد آن دنیا نود »، باور نکن

گفت: « فردا نامسلمان را خدا

زود خشتک می درد »، باور نکن

بینی آن کس را که این جا شد قبول

در قیامت گشته رد، باور بکن! !

امیرحسین خوش حال

@Ahkhoshhal