تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر طنز
پنجشنبه 8 تیر 1396

شعر طنز

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،

شعر طنز:

شعرِ ما را گاه؛ سانسور می کنند

گر نیایی راه؛ سانسور می کنند

گاه گیرند از خودت هم مشورت

گاه هم دلخواه سانسور می کنند

نیست سانسور یک فرآیند جدید

از زمانِ شاه سانسور می کنند

گاه کلِّ شعر را رد می کنند

گاه هم کوتاه سانسور می کنند

گاه سانسور می کنند از روی شوق

گاه با اکراه سانسور می کنند

ناخودآگاه است گاهی کارشان

گاه هم آگاه سانسور می کنند

« کوه » گفتی داخل شعرت ولی

گر نگردد « کاه » سانسور می کنند

فی المثل این شعرِ خیلی خوب را

بارِ دیگر، آه!، سانسور می کنند

امیرحسین خوش حال

@Ahkhoshhal