تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر
یکشنبه 20 خرداد 1397

شعر

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار طنز ،اشعار جد ،

ـ تقدیمتان:

یک ملتِ ناامید؛ با رنگِ بنفش

گنجینه ی بی کلید؛ با رنگ بنفش

ده دغدغه از قدیم با رنگِ سیاه

صد دغدغه ی جدید با رنگ بنفش

داروی گران و فقر، فرزندِ مریض

اشکی که شبی چکید با رنگ بنفش

گرگی که به ما رسید در قالبِ میش

یک شب همه را درید با رنگ بنفش

ضحاکِ بدونِ مار؛ در زیرِ درفش

آخر همه را گزید با رنگ بنفش

سانسور، تشرِ حجاب، سرکوب و فشار

محدودیتِ شدید با رنگ بنفش

یک زاغِ بدونِ بال در جلدِ عقاب

از بامِ وطن پرید با رنگ بنفش

تدبیرِ بدونِ فکر؛ با طرحِ کثیف

بومی که شده پلید با رنگ بنفش

گفتی عَلمِ حسین با پرچم سبز

شاید عَلمِ یزید با رنگ بنفش

مَردم همه در کویر، دنبالِ سراب

هی وعده و هی وعید با رنگ بنفش

مغزی که موافق است با رنگِ سفید

قلبی که نمی تپید با رنگ بنفش

امیرحسین خوش حال

کانال اشعارم:  https://t.me/Ahkhoshhal