تبلیغات
امیرحسین خوش حال - شعر
چهارشنبه 24 مرداد 1397

شعر

   نوشته شده توسط: امیر حسین خوش حال    نوع مطلب :اشعار جد ،

ـ این شعر تازه ام تقدیمتان:

 

یکروز مسجدهایتان میخانه خواهد شد

آن روز کلّ پیله ها پروانه خواهد شد

یکروز می آید که منبرها به رقص آیند

همراه با مردم پیمبرها به رقص آیند

آن روز مداحانتان بی کار می چرخند

شب ها مکبّرها درون بار می چرخند

یکروز افکار شما منسوخ می گردد

کاخ خیانت هایتان چون کوخ می گردد

یک روز می آید که در طول خیابان ها

کافر برقصد با گروهی از مسلمان ها

آن روز می دانم خدا هم شاد خواهد شد

ایرانِ ویرانِ شما آباد خواهد شد

آن روز دنیا پیشِ ما تعظیم خواهد کرد

از ما گرفته هرچه را تقدیم خواهد کرد

یکروز می آید که در هر خانه ای شادی ست

« ایرانِ اسلامی » دگر « ایرانِ آزادی » ست

آن روز قصرِ ظلمتان ویرانه خواهد شد

یکروز مسجدهایتان میخانه خواهد شد...

 

امیرحسین خوش حال

کانال اشعارم:  https://t.me/Ahkhoshhal